Uklanjanje nelegalnih deponija

 

Aktivisti Udruženja građana Zeleni Subotice su u Kelebijskoj šumi evidentirali preko 20 lokacija na kojima se nalaze nelegalne deponije, nastale kao posledica nemara i nebrige o prirodnom okruženju. Na deponijama, od kojih se neke prostiru na velikim površinama, odbačen je otpad koji se po svom sastavu ne razlaže i predstavlja trajno uništavanje šume, navodi se u saopštenju. Zeleni Subotice će zato organizovati volontersku akciju čišćenja i uklanjanja predmetnih nelegalnih deponija u saradnji sa MZ „Kelebija“, „Zorka“ i JKP „Čistoća i zelenilo“ u subotu 3. juna od 9,30 sati.