Ukidanje 86 papira za porodiljsku naknadu

Zakon o finansijskoj podršci porodicama s decom koji je stupio na snagu 1. jula, ukinuo je 86 dokumenata koje su porodilje morale do sada da prikupljaju, što može da ostvari godišnju uštedu privredi od 690 miliona dinara.
Kako je saopštio NALED, analizom koju je sprovelo Udruženje vlasnika računovodstvenih agencija utvrđeno je da je od 86 listova raznoraznih fotokopija i originala, čak 80 bilo potpuno nepotrebno. Administrativni trošak ove procedure za privredu, zajedno sa procedurom za ostvarivanje prava na naknadu trudnicama, još 2012. procenjen je na više od 690 miliona dinara godišnje i za taj novac je svake godine moglo da bude otvoreno najmanje 1.200 radnih mesta, ukazuje NALED.
Teret prikupljanja dokumentacije do sada je padao na poslodavca i porodilju, što je, ocenjuju, bio poseban problem za porodilje-preduzetnice. Prema novoj, automatizovanoj proceduri, porodiljama ostaje da predaju doznaku, rešenje poslodavca o porodiljskom odsustvu i kopiju tekućeg računa. Ostale informacije o porodilji pribavljaće lokalne samouprave preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) i utvrđivati osnovicu naknade plate.
Ukinuta je obaveza poslodavcima da isplaćuju zaradu porodiljama i potom zahtevaju refundaciju, tako da će naknadu porodiljama direktno uplaćivati Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, iz državnog budžeta.