Ugrožavanje prava na rad i ćutanje administracije najčešće žalbe zaštitniku građana

 

U prvih 6 meseci zaštitniku građana obratilo se 1000 ljudi. Građani su se najviše zalili na ugrožavanja prava na rad i ćutanje administracije. Bilo je i 25 medijacija, od kojih je 10 uspešno rešeno.