Ugostitelji izneli zahteve

Oko 50 predstavnika ugostitelja Subotice i Palića, sastalo se juče u cilju formiranja Udruženja. Na sastanku su definisani zahtevi prema lokalnoj samoupravi, kao i nadležnim organima na pokrajinskom i republičkom nivou.

Kako se navodi u saopštenju, Udruženje želi samostalno da se predstavlja, sa akcentom na zaštitu struke i delatnosti i da bude apolitično.

Ugostitelji od lokalne samouprave traže da se Zakup za letnje terase i bašte ukine za celu 2021., a cena zakupa za 2022. da se vrati na

nivo cena iz 2019. godine, kao i da se uskladi rast cena zakupa letnjih bašti sa rastom cena zakupa poslovnih prostora, s tim da ne može biti viši od 10% na godišnjem nivou.

Takođe traže oslobađanje od plaćanja naknada lokalnih taksi u 2021. g, i to takse za isticanje firme, naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i za korišćenje putnog zemljišta, kao i porez na imovinu. Od lokalne samouprave traže i umanjenje cena zakupa poslovnih prostora, gde je zakupodavac Grad.

Ugostitelji traže i umanjenje cene komunalnih taksi za javna preduzeća: „Čistoća i zelenilo“, „Vodovod“, „Toplana“ i „Subotica gas“.

Od pokrajinskog nivoa vlasti traže da se ukine naknada za odvodnjavanje, koju naplaćuje JP Vode Vojvodine.

Od republičkih organa traže da se ukinu naknade za SOKOJ i OFPS Fonogram u periodu kada su ugostiteljski objekti bili zatvoreni. Umanjenje cena da bude srazmerno broju dana kada je onemogućen rad.

Udruženje zahteva da se omogući puno radno vreme ugostiteljskih objekata.

U 50 ugostiteljskih objekta, čiji su se predstavnici sastali, ima preko 600 zaposlenih radnika.