Udruženje „Jedna uz drugu“ obeležilo 3 godine rada

Udruženje za podršku ženama obolelim i lečenim od raka dojke „Jedna uz drugu“ radnim doručkom sa novinarima obeležilo je 3 godine rada i postojanja Udruženja.

Rad Udruženja u prethodne 3 godine obeležio je rad na podizanju svesti kodžena svih uzrasta o važnosti prevencije, podrška obolelima kao i podrška ženama koje se bore sa posledicama izlečnja. Tokom protekle godine Udruženje je realizovalo niz projekata u okviru kojih su organizovanja predavanja čiji je cilj bio ukazivanje na važnost samopregleda i prevencije, kao i ranog otkrivanja karcinoma dojke.

Udruženje „Jedan uz drugu“ imalo je i svoju predstavnicu na Evropa Dona Panevropskoj konferenciji koja je održana prošle godine u novembru u Zagrebu.

U martu ove godine Udruženje će u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Subotica organizovati tribinu na kojoj će biti predstavljeno ponovno uvođenje skrining programa u našoj zemlji.