Učešće lokalnih zajednica u očuvanju kulturnih pejzaža istorijskih gradova

U Velikoj većnici Gradske kuće juče je u okviru projekta ,,Nasleđe pod lupom“održano javno predavanje na temu ,,Učešće lokalnih zajednica u očuvanju kulturnih pejzaža istorijskih gradova“. Predavanje je svim zainteresovanim građanima održao britanski stručnjak u oblasti održivog razvoja istorijskih gradova, direktor fondacije Svetske baštine Edinburga, Adam Vilkinson, a organizatori su bili organizacija Evropa Nostra Srbija(ENS) i Grad Subotica.

 

Adam Vilkinson, britanski stručnjak u oblasti održivog razvoja istorijskih gradova je pionir integrativnog pristupa upravljanju nasleđem kroz sveobuhvatni rad na konzervaciji, učenju i saradnji. Primer Edinburga, glavnog grada Škotske koji je isorijsko jezgro i nalazi se na UNESKO Listi svetske baštine, predavač je iskoristio kao pozitivan primer i sugestiju za adekvatno upravljanje subotičkim kulturnim nasleđem kao što je zgrada Sinagoge. Prema njegovim rečima najveća pretnja gradu predstavlja razvoj neprilagođenih zgrada iz 19. veka koje propadaju dok vlasnici nemaju podsticaj ni kroz finansijska sredstva niti poreske povlastice kako bi zgrade obnovili i sačuvali kulturno nasleđe.

Prema rečima generalne sekretarke organizacije Evropa Nostra Srbija, Višnje Kisić, najvažnije je razviti saradnju, odnos zajednice i nasleđa, a seminar predstavlja pokušaj pokretanja procesa izrade plana upravljanja koji će se odnositi na Sinagogu. Suboticu treba posmatrati kao kulturni pejzaž koji ima svoju estetiku, dinamiku, spomenike kulture, ulice, društvene odnose i navike građana, a svaki od tih elemenata je potrebno unaprediti kako bi se postiglo očuvanje nasleđa i njegova pravilna upotreba naglasila je sekertarka.

Projekat ,,Nasleđe pod lupom nastao je nakon posete stručnjaka subotičkoj Sinagogi u okviru projekta ,,Sedam najugroženijih“ koji vode Evropska investiciona banka i organizacija Evropa Nostra kako bi omogućile zaštitu izuzetnih spomenika širom Evrope. Nasleđe pod lupom obuhvata nekoliko realizovanih segmenata u periodu od 2015 do 2017.godine od kojih je seminar o upravljanju nasleđem završna aktivnost. Organizacija Evropa Nostra je osnovana 2007. godine u Beogradu i broji 250 članova, a svojim asktivnostima promoviše zaštitu i održivu upotrebu nasleđa.