Učenje stranih jezika

U Osnovnoj školi ,,Jovan Jovanović Zmaj“ se neguje multilingvizam kod dece koji po rečima stručnjaka pozitivno utiče na razvijanje kognitivnih sposobnosti, pospešivanje memorije i veština komunikacije kod dece. Učenje stranih jezika počinje od prvog razreda učenjem engleskog jezika, a zatim se nastavlja od petog do osmog razreda učenjem drugog stranog jezika uz mogućnost fakultativnog učenja mađarskog jezika.

 

Učenici sa kojima smo razgovaraju pohađaju peti razred, ove školoske godine su se prvi put susreli sa nemačkim jezikom, a do sada su učili engleski i mađarski jezik. Kažu da im strani jezici stvaraju brojne izazove u procesu učenja, ali da im se baš zbog toga dopadaju.

Nastavnica engleskog jezika i književnosti u OŠ ,,Jovan Jovanović Zmaj“,,Lana Mučibabić, ističe da učenici ove škole uče ovaj strani jezik od prvog razreda, a da deca koja su ovaj jezik učila i u ranijem uzrastu imaju razvijeniji vokabular, lakše usvajaju jezičke fraze i smisao, a lakše shvataju i gramatiku koja je večini učenika teška za razumevanje.

Prema rečima pedagoga ove škole, Dragice Pap, deca koja u ranijem uzrastu uče strani jezik imaju veći broj neurona i sinapsi uz mozgu, a veoma je važno da deca savladaju jezike sredine u kojoj žive zbog interkulturalnosti jer učeći jezik uče i navike, kulturu i tradiciju te nacije. Bvilingvizam (sposobnost komuniciranja na dva jezika)ili multilingvizam (poznavanje više stranih jezika) utiče pozitivno na razvijanje veće komunikativnosti kod dece ističu u stručnoj službi.

U Osnovnoj školi ,,Jovan Jovanović Zmaj“ učenici nedeljno imaju po dva časa stranih jezika, engleskog i nemačkog jezika dok je učenje mađarskog jezika na fakultativnom nivou.