U Velikoj većnici održana sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Subotica je primer dobre prakse za sve lokalne samouprave jer je od 29 preporuka državnog revizora primenjeno 28, rečeno je danas na 52. Sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Sednica je održana u Velikoj većnici Gradske kuće,a u njenom radu učestvovali su narodni poslanici u Skupštini Republike Srbije i predstavnici lokalne samouprave.

Po rečima glavnog državnog revizora, Duška Pejovića, nepravilnosti koje su utvrđene u radu lokalne samouprave u 2016. godini, a za koje je državni revizor izdao 29 preporuka za otklanjanje, lokalna samouprava Subotice je otklonila i za to dostavila dokaze u 2017. i delom u 2018. godini. Po njegovim rečima, Subotica je primer dobre prakse za sve lokalne samouprave u Srbiji jer je od 29 preporuka otklonjeno 28. Jedna od zamerki državnog revizora na rad lokalne samouporave u 2016. godini ticala se neispravnog obračuna plata.Naime, od 389 zaposlenih samo troje zaposlenih je tada imalo ispravan obračun plata te je na taj način za godinu dana iz budžeta grada isplaćeno 123,5 miliona dinara više.Za godinu dana to je svedeno u zakonske okvire, rekao je Pejović.

Gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban je istakao da je današnja sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava u našem gradu, mogućnost da se kroz javni dijalog i razmenu informacija pokuša učiniti javni sektor prihvatljivijim i transparentnijim za građane.

Državna revizorska institucija je tokom 2017. godine kod 117 od 200 subjekata u Sistemu finansijskog upravljanja i kontrole utvrdila da sistem internih kontrola nije odgovarajući i da interna revizija nije uspostavljena na odgovorajući način. Dato je 2553 preporuka, a najviše u oblasti rashoda i izdataka, finansijskog upravljanja i kontrole, kao i nefinasijske i finansijske imovine.