U toku uručenje rešenja za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika

Poreska uprava Srbije saopštila je da je u toku uručenje rešenja za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2019. godinu, za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa. Uručenje rešenja vrši se shodno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Napominje se da se rešenje smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti, a na rešenju je naznačen datum predaje.
Na osnovu člana 27. stav 3. i člana 38. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje utvrđena je mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 23.921 dinara i godišnja u iznosu od 287.052 dinara.
Godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja na propisane račune koji su naznačeni u rešenju, sa pozivom na broj u čijoj je strukturi broj odobrenja za plaćanje.
Privremene tromesečne akontacije u 2020. godini, počev od prve koja dospeva 15. februara 2020. godine, uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP, opredeljen za uplatu obaveza za 2020. godinu, koji je prikazan u samom rešenju.
Prilikom uplata poreskih obaveza za 2019. odnosno za 2020. godinu, potrebno je da poreski obveznici postupaju u skladu sa navedenim kako bi uplate bile ispravno proknjižene, navela je Poreska uprava.