U toku prijavljivanje poslodavaca za program NSZ “Moja prva plata”

U toku su prijave poslodavaca za program Nacionalne službe za zapošljavanje “Moja prva plata” kojim će mladim ljudima do 30 godina sa evidencije NSZ, biti omogućeno sticanje radnog iskustva na konkretnim poslovima.

Program NSZ “Moja prva plata” sprovodi se u četiri faze, a u toku je prva koja podrazumeva prijavljivanje poslodavaca iz privatnog i javnog sektora, odnosno oglašavanje pozicija na kojima će se zainteresovana lica osposobljavati. Ova faza traje do 22. septembra, nakon čega se prijavljuju sami kandidati od 3.-31. oktobra ove godine. Prijave se podnose isključivo elektronskim putem na portalu moja prva plata. U program mogu da se uključe mladi do 30. godina starosti koji su prijavljeni na evidenciju NSZ, koji nemaju radno iskustvo na konkretnom radnom mestu ili imaju do 6 meseci radnog iskustva, sa minimum stečenim srednjim obrazovanjem. Osposobljavanje lica će trajati 9 meseci bez zasnivanja radnog odnosa.

Poslodavcima je ostavljena mogućnost da pored sredstava koje isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuju i dodatna sredstva licima, ukoliko to žele.

Treća faza programa podrazumeva odabir kandidata od strane poslodavaca. U periodu od 1-15. novembra ove godine sledi povezivanje kandidata sa poslodavcima iz privatnog sektora, a od 16-30. novembra iz javnog sektora, nakon čega se objavljuju konačne liste. Četvrta, poslednja faza je potpisivanje ugovora između sve tri strane: Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i kandidata.