U toku prijave penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama

Do sada se oko 250 subotičkih penzionera prijavilo za besplatnu rehabilitaciju u banjama na teret Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Penzionerka Branislava Keruvec došla je danas u Gradsko udruženje penzionera kako bi podnela prijavu za besplatnu banju. Ona kaže da je pre 5 godina ostvarila pravo da boravi u banji na teret PIO fonda i da bi joj mnogo značilo zbog zdravstvenog stanja ako bi i ove godine uspela da ostvari to pravo.

Svi penzioneri čija penzija iznosi do 29,378,00 dinara imaju pravo da se prijave za besplatnu rehabilitaciju u banjama u trajanju od 10 dana. Prijave se podnose do 31. maja u prostorijama Gradskog udruženja penzionera u ulici Save Šumanovića br.2 uz poštovanje svih važećih protivepidemijskih mera. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju biće objavljena 16. juna, a prigovor nadležnoj komisiji se može podneti u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli. Кomisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore i utvrdi konačnu rang listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju.