U toku konkurs za održavanje kongresa na teritoriji Vojvodine

Prvi put, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je javni konkurs za održavanje kongresa na teritoriji AP Vojvodine. Konkurs je otvoren do 18. novembra, a za ovu namenu opredeljeno je 10 miliona dinara.

Cilj konkursa je da se gradovi poput Novog Sada i Subotice, ali i manja mesta profilišu kao destilacije gde se mogu organizovati kvalitetni kongresi. Konkursom su predviđena sredstva za organizaciju kongresa koji će se održavati u periodu od 1. novembra 2023. godine do 31. oktobra 2024. godine.

Kongresi su prema rečima Ivaniševića, važni jer se radi o višednevnim manifestacijama, kao i o većem broju noćenja.

Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu od najmanje 200.000 dinara do najviše 2.000.000 dinara sa PDV-om. Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana i druge neprofitne institucije upisane u registar Agencije za privredne registre sa aktivnim statusom, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine pre 1. januara 2023. godine, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve konkursa, odnosno kongresni turizam.