U toku je upis polaznika u Školu za osnovno obrazovanje odraslih

U toku je upis polaznika u Školu za funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, koja funkcioniše pri OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“. Svi zainteresovani mogu se upisati do 25. avgusta.

Pravo upisa imaju svi građani stariji od petnaest godina, a koji nisu završili osnovno obrazovanje. Upis podrazumeva tri ciklusa: 1. ciklus obuhvata nastavu od 1-4 razreda, drugi 5. i 6. razred, dok su trećim ciklusom obuhvaćeni 7. i 8. razred osnovne škole, te se kompletno osnovnoškolsko obrazovanje završava za 3 godine.

Od dokumentacije je potrebno priložiti očitanu fotokopiju važeće lične karte ili izvod iz Matične knjige rođenih, a oni građani koji su išli u školu, kao dodatni dokument moraju priložiti i poslednje svedočanstvo o završenom razredu, rekla je Lela Janković, učiteljica u Školi za funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih i dodala da je školovanje besplatno, a da se nastava izvodi na srpskom i mađarskom jeziku.

Sve informacije o uslovima školovanja zainteresovani mogu dobiti putem telefona 024/554-600 ili lično u kancelariji 310 na drugom poluspratu Otvorenog univerziteta.