U toku izgradnja biciklističke staze između Hajdukova i Bačkih Vinograda

Zahvaljujući prekograničnom IPA projektu sa Mađarskom “Opti – bike 2”, u toku je izgradnja biciklističke staze u Hajdukovu u pravcu Bačkih Vinograda. Vrednost radova je 566.000 evra.

Do kraja oktobra biće završeno 1500 metara biciklističke staze koja će povezati Hajdukovo sa Bačkim Vinogradima, što će omogućiti meštanima ovih naselja koji svakodnevno putuju biciklom na posao u Mađarsku da bezbedno stignu do graničnog prelaza. Osim toga, povećanje udela biciklističkog saobraćaja doprinosi smanjenju gužve u sabraćaju i poboljšava kvalitet vazduha.

Projekat “Opti-bike 2” nastavak je ranije uspešno okončanog IPA projekta, u okviru kog je izgrađeno 7,9 kilometara biciklističkih staza u Bačkim Vinogradima i Kelebiji, a izrađena je i projektno-tehnička dokumenatcija za 25 kilometara staza u Subotici i okolini.

Vrednost izgradnje biciklističke staze između Hajdukova i Bačkih Vinograda je 566.000 evra, od čega su Subotica i partenrska opština Tompa sod Evropske unije bespovratno dobile po 200.000 evra.