U toku besplatna analiza plodnosti zemljišta

U toku je kontrola plodnosti zemljišta koju finasira Grad Subotica, a do sada su uzeti uzorci sa jedne trećine parcela. Na osnovu rezultat uzoraka poljoprivrednici će dobiti preporuku za đubrenje koja može uticati na povećanje prinosa.

Poljoprivredna savetodavna stručna služba počela je sa uzorkovanjem zemljišta 5. jula, a ovaj posao obavlja se svakodnevno. Ekipe su na terenu svaki dan u prepodnevnim časovima zbog izuzetno visokih temperatura, a dnevno se uzme između 15 i 20 uzoraka.

Stručnjaci iz Poljoprivredne savetodavne stručne službe savetuju poljoprivrednike da preraspodele mineralno đubrivo sa kojim raspolažu. Na osnovu rezultata analiza poljoprivredni proizvođači će dobiti preporuku za đubrenje, a stručnjaci ističu da đubrivo na plodnom zemljištu manje utiče na povećanje prinosa u odnosu na parcele na kojima je potrebno povećati količine đubriva.

Besplatna analiza plodnosti zemljišta radiće se do sredine septembra.