U toku akcija uklanjanja divlje deponije u Donjem Tavankutu

U Donjem Tavankutu u Malinovoj ulici počela je akcija lokalne samouprave na uklanjanju divljih deponija. Tokom mesec dana akcija će biti sprovedena na šest lokacija, a procenjuje se da će biti uklonjeno preko 400 tona različitog otpada.

Nakon uklanjanja divlje deponije u Gornjem Tavankutu u septembru prošle godine, lokalna samouprava započela je akciju čišćenja trenutno najveće divlje deponije na teritoriji Grada– u Donjem Tavakutu. Procene su da biti uklonjeno više od 400 tona otpada, a JKP “Čistoća i zelenilo” akciju će nastaviti na još pet lokacija: na putu Novi Žednik-Čantavir, logistički centar, Lošinjska ulica, Pačirska pruga i MZ „Ker“.

Grad je iz budžeta za ovogodišnju akciju uklanjanja otpada izdvojio 1.8 miliona dinara, dok je Ministarstvo za zaštitu životne sredine opredelilo dodatnih 2.2 miliona dinara, kaže gradonačelnik Stevan Bakić.

U odnosu na 2009. godinu, u Subotici je smanjen broj divljih deponiija, sa 53 na 16.