U subotu počinje popis stanovništva

Dve stotine i sedamdeset i pet popisivača će u subotu početi obilazak domaćinstava u našem gradu kako bi anketirali Subotičane u okviru popisa stanovništva koji se sprovodi na svakih 10 godina. Građani će odgovarati na oko 30 pitanja, a po Zakonu o popisu stanovništva učestvovanje u popisu je obavezno, dok na pitanja o nacionalnosti, veroispovesti i maternjem jeziku po Ustavu imamo pravo da se ne izjasnimo.

Popisivači će krenuti u obilazak domaćinstava u 8 časova, a anketiranje će se sprovoditi do 20 časova. Svaki popisivač će nositi legitimaciju sa fotografijom overenom pečatom Popisne komisije, imenom, prezimenom i brojem lične karte, dok će na poleđini biti ovlašćenje da mogu da obavljaju prikupljanje podataka u popisu. Građani mogu zatražiti proveru podataka popisivača kod Popisne komisije ili pozivom kol centra na besplatan broj: 0800444005.

U odnosu na prethodne popise, podaci će se prikupljati u elektronskom obliku, a građani će odgovarati na oko 30 pitanja. U slučaju odbijanja učestvovanja u popisu, Zakon predviđa novčane kazne u iznosu od 20-50.000 dinara. Podaci sa popisa biće korišteni isključivo u statističke i neće biti korišteni u druge svrhe.

Popis stanovništva počinje u subotu 1. i trajaće do 31. oktobra, a prvi rezultati se očekuju krajem novembra dok će se konačni rezultati sukcesivno biti objavljivani do juna 2024.