U Subotici trenutno oko 500 ljudi sa izbegličkim statusom

Trenutno u Subotici ima oko 500 lica sa izbegličkim statusom, poručio je šef Radne grupe za praćenje migracija Grada Subotice i narodni poslanik Milimir Vujadinović na Svetski dan izbeglica.

On je dodao da ima i oko 2500 interno raseljenih lica sa KiM. Kada je reč o migrantima trenutno u Prihvatnom centru ima 59 lica. Vujadinović je izjavio da je izbegličko pitanje u ovom momentu od svetskog značaja i podsetio da se devedesetih godina i Subotica sa tim ozbiljno suo;ila, jer je u ovom periodu u našem gradu registrovano 13 600 ljudi sa izbegličkim statusom, a među njima su i interno raseljena lica sa KiM. Ti ljudi su u međuvremenu uglavnom postali građani Subotice, odnosno državljani Srbije, a Subotica radi puno na poboljšanju njihovog ekonomskog i socijalnog statusa.