U Subotici trenutno ima 5.270 invalidskih penzionera

U Subotici ima 5.270 invalidskih penzionera, koji se nalaze u do sada najtežem položaju, kažu iz Gradske organizacije invalida rada Subotice.

Kako objašnjava predsednik organizacije, Stanko Nimčević, glavni problem Gradske organizacije invalida rada jeste priznavanje staža invalidima koji se nalaze na evidenciji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i koji primaju delimičnu penziju, te je na jučerašnjem Nadzornom odboru odlučeno da se ponovo podnese amandman na Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Kako kaže Nimčević, invalidski penzioneri nalaze se u dosta nepovoljnom položaju prvenstveno zbog niske penzije, koja ne pokriva sve izdatke, među kojima su lekovi i nabavka ogreva, te se iz organizacije trude da im na neki način poboljšaju težak položaj.

Od 5.270 invalidskih penzionera u Subotici, njih 1.000 su članovi Gradske organizacije invalida rada.