U Subotici održano pojedinačno i ekipno prvenstvo Srbije za takmičarke i takmičare u više uzrasnih kategorija

Pojedinačno i ekipno prvenstvo Srbije u dizanju tegova za takmičare i takmičarke uzrasta: U 15 , U17, U20, U23
II. kolo ekipnog prvenstva Srbije za takmičare i takmičarke – seniori

Prvenstvo Vojvodine u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji u uzrasnim kategorijama: U20, U23

U Subotici 26-27. 09.2020 je održano pojedinačno i ekipno prvenstvo Srbije za takmičarke i takmičare u više uzrasnih kategorija, kao i pojedinačno i ekipno prvenstvo Vojvodine uzrasta: U20 i U23

Zbog dugačke pauze u takmičarskom periodu mnoga takmičenja su odložena, i doneta je odluka da se spoje takmičenja na kome bi svakako nastupali većinom isti takmičari izuzev seniora koji nisu nastupali za ekipu na II.kolu ekipnog prvenstva Srbije.

Postignuti su sledeći rezultati – za takmičare U15:

Kategorija 55kg – Nemet Ričard: trzaj – 20 kg, izbačaj – 29 kg u biatlonu 49kg 2.mesto

Kategorija 61kg – Vojnić Zelić Mark: trzaj – 30 kg, izbačaj – 35 kg u biatlonu 65kg 2.mesto

Kategorija 67kg – Berenji Akoš: trzaj – 32 kg, izbačaj – 43 kg u biatlonu 75kg 1.mesto

Kategorija 73kg – Sabo Adam: trzaj – 52 kg, izbačaj – 60 kg u biatlonu 112kg 1.mesto

Kategorija 102kg – Šijak Mihajlo: trzaj – 40 kg, izbačaj – 48 kg u biatlonu 88kg 1.mesto

Za ekipu U15 su nastupali: Vojnić Zelić Mark, Berenji Akoš, Sabo Adam, Šijak Mihajlo osvojili su 1.mesto sa 443 sinclair bodova ispred KDT Herkulesa iz Bača.

Postignuti su sledeći rezultati – za takmičare U17:

Kategorija 61kg – Benčik Maša Balaš: trzaj – 40 kg, izbačaj – 46 kg u biatlonu 86kg 1.mesto

Kategorija 81kg – Pastor Filip: trzaj – 70 kg, izbačaj – 100 kg u biatlonu 170kg 1.mesto

Kategorija +102kg – Skala David: trzaj – 28 kg, izbačaj – 35 kg u biatlonu 63kg 1.mesto

Za ekipu U17 su nastupali: Benčik Maša Balaš, Pastor Filip, Skala David osvojili su 1.mesto sa 406 sinclair bodova.

Postignuti su sledeći rezultati – za takmičare U20:

Kategorija 55kg – Nemet Ričard: trzaj – 20 kg, izbačaj – 29 kg u biatlonu 49kg 2.mesto

Kategorija 61kg – Saulić Aleksandar: trzaj – 80 kg, izbačaj – 90 kg u biatlonu 170kg 1.mesto

Kategorija 61kg -Apro Danijel : trzaj – 66 kg, izbačaj – 80 kg u biatlonu 146kg 2.mesto

Kategorija 61kg – Benčik Maša Balaš: trzaj – 40 kg, izbačaj – 46 kg u biatlonu 86kg 4.mesto

Kategorija 61kg – Vojnić Zelić Mark: trzaj – 30 kg, izbačaj – 35 kg u biatlonu 65kg 6.mesto

Kategorija 67kg – Heder Partik: trzaj – 85 kg, izbačaj – 95 kg u biatlonu 180kg 1.mesto

Kategorija 67kg – Berenji Akoš: trzaj – 32 kg, izbačaj – 43 kg u biatlonu 75kg 2.mesto

Kategorija 73kg – Sabo Adam: trzaj – 52 kg, izbačaj – 60 kg u biatlonu 112kg 3.mesto

Kategorija 81kg – Pastor Filip: trzaj – 70 kg, izbačaj – 100 kg u biatlonu 170kg 2.mesto

Kategorija 81kg – Nađ Viktor: trzaj – 60 kg, izbačaj – 80 kg u biatlonu 140kg 3.mesto

Kategorija 102kg – Šijak Mihajlo: trzaj – 40 kg, izbačaj – 48 kg u biatlonu 88kg 1.mesto

Kategorija 109kg – Skala David: trzaj – 28 kg, izbačaj – 35 kg u biatlonu 63kg 3.mesto

Za ekipu U20 su nastupali: Saulić Aleksandar, Apro Danijel, Heder Patrik, Pastor Filip osvojili su 1.mesto sa 919 sinclair bodova ispred KDT Herkulesa iz Bača i KDT Radnički iz Sombora.

Postignuti su sledeći rezultati – za takmičare U23:

Kategorija 109kg – Zovko Gordan: trzaj – 105 kg, izbačaj – 120 kg u biatlonu 225kg 1.mesto

Kategorija +109kg – Kajdoči Tamaš: trzaj – 160 kg, izbačaj – 200 kg u biatlonu 360kg 1.mesto

Pojedinačno prvenstvo Vojvodine – za takmičare U20:

Kategorija 55kg – Nemet Ričard: trzaj – 20 kg, izbačaj – 29 kg u biatlonu 49kg 2.mesto

Kategorija 61kg – Saulić Aleksandar: trzaj – 80 kg, izbačaj – 90 kg u biatlonu 170kg 1.mesto

Kategorija 61kg -Apro Danijel : trzaj – 66 kg, izbačaj – 80 kg u biatlonu 146kg 2.mesto

Kategorija 61kg – Benčik Maša Balaš: trzaj – 40 kg, izbačaj – 46 kg u biatlonu 86kg 3.mesto

Kategorija 61kg – Vojnić Zelić Mark: trzaj – 30 kg, izbačaj – 35 kg u biatlonu 65kg 5.mesto

Kategorija 67kg – Heder Partik: trzaj – 85 kg, izbačaj – 95 kg u biatlonu 180kg 1.mesto

Kategorija 67kg – Berenji Akoš: trzaj – 32 kg, izbačaj – 43 kg u biatlonu 75kg 2.mesto

Kategorija 73kg – Sabo Adam: trzaj – 52 kg, izbačaj – 60 kg u biatlonu 112kg 2.mesto

Kategorija 81kg – Pastor Filip: trzaj – 70 kg, izbačaj – 100 kg u biatlonu 170kg 2.mesto

Kategorija 81kg – Nađ Viktor: trzaj – 60 kg, izbačaj – 80 kg u biatlonu 140kg 3.mesto

Kategorija 102kg – Šijak Mihajlo: trzaj – 40 kg, izbačaj – 48 kg u biatlonu 88kg 1.mesto

Kategorija 109kg – Skala David: trzaj – 28 kg, izbačaj – 35 kg u biatlonu 63kg 1.mesto

Za ekipu U20 su nastupali: Saulić Aleksandar, Apro Danijel, Heder Patrik, Pastor Filip osvojili su 1.mesto sa 919 sinclair bodova ispred KDT Herkulesa iz Bača i KDT Radnički iz Sombora.

Pojedinačno prvenstvo Vojvodine – za takmičare U23:

Kategorija 109kg – Zovko Gordan: trzaj – 105 kg, izbačaj – 120 kg u biatlonu 225kg 1.mesto

Kategorija +109kg – Kajdoči Tamaš: trzaj – 160 kg, izbačaj – 200 kg u biatlonu 360kg 1.mesto

Za ekipu na II.kolu ekipnog prvenstva Srbije su nastupali: Saulić Aleksandar, Apro Danijel, Heder Partik, Pastor Filip, Zovko Gordan, Kajdoči Tamaš osvojili su 1.mesto sa 1533 sinclair bodova ispred KDT Herkulesa iz Bača.

Postignuti su sledeći rezultati – za takmičarke U17:

Kategorija 49kg – Saulić Aleksandra: trzaj – 40 kg, izbačaj – 50 kg u biatlonu 90kg 1.mesto

Kategorija 64kg – Horvat Noemi: trzaj – 22 kg, izbačaj – 32 kg u biatlonu 54kg 3.mesto

Kategorija +81kg – Kavai Rita: trzaj – 32 kg, izbačaj – 40 kg u biatlonu 72kg 1.mesto

Za ekipu U17 su nastupali: Saulić Aleksandra, Horvat Noemi, Kavai Rita osvojili su 1.mesto sa 290 sinclair bodova.

Postignuti su sledeći rezultati – za takmičarke U20:

Kategorija 49kg – Saulić Aleksandra: trzaj – 40 kg, izbačaj – 50 kg u biatlonu 90kg 2.mesto

Kategorija 55kg – Horvat Stella: trzaj – 28 kg, izbačaj – 35 kg u biatlonu 63kg 2.mesto

Kategorija 55kg – Eke Nikoletta: trzaj – 25 kg, izbačaj – 35 kg u biatlonu 60kg 4.mesto

Kategorija 64kg – Horvat Noemi: trzaj – 22 kg, izbačaj – 32 kg u biatlonu 54kg 3.mesto

Kategorija 76kg – Teodora Subanović: trzaj – 60 kg, izbačaj – 75 kg u biatlonu 135kg 1.mesto

Kategorija +87kg – Kavai Rita: trzaj – 32 kg, izbačaj – 40 kg u biatlonu 72kg 1.mesto

Za ekipu U20 su nastupali: Saulić Aleksandra, Horvat Noemi, Kavai Rita, Teodora Subanović plasman ekipa: 1. 8.mart – Irig sa 658 bodova, 2. KDT Spartak sa 475 bodova, 3. Legionar – Niš sa 335 bodova.

Postignuti su sledeći rezultati – za takmičarke U23:

Kategorija +87kg – Radaković Nikolina: trzaj – 68 kg, izbačaj – 85 kg u biatlonu 153kg 1.mesto

Pojedinačno prvenstvo Vojvodine – za takmičarke U20:

Kategorija 49kg – Saulić Aleksandra: trzaj – 40 kg, izbačaj – 50 kg u biatlonu 90kg 2.mesto

Kategorija 55kg – Horvat Stella: trzaj – 28 kg, izbačaj – 35 kg u biatlonu 63kg 1.mesto

Kategorija 55kg – Eke Nikoletta: trzaj – 25 kg, izbačaj – 35 kg u biatlonu 60kg 2.mesto

Kategorija 64kg – Horvat Noemi: trzaj – 22 kg, izbačaj – 32 kg u biatlonu 54kg 1.mesto

Kategorija 76kg – Teodora Subanović: trzaj – 60 kg, izbačaj – 75 kg u biatlonu 135kg 1.mesto

Kategorija +87kg – Kavai Rita: trzaj – 32 kg, izbačaj – 40 kg u biatlonu 72kg 1.mesto

Za ekipu U20 su nastupali: Saulić Aleksandra, Horvat Noemi, Kavai Rita, Teodora Subanović plasman ekipa: 1. 8.mart – Irig sa 658 bodova, 2. KDT Spartak sa 475 bodova

Pojedinačno prvenstvo Vojvodine – za takmičarke U23:

Kategorija +87kg – Radaković Nikolina: trzaj – 68 kg, izbačaj – 85 kg u biatlonu 153kg 1.mesto

2. kolo lige EKIPNOG PRVENSTVA SRBIJE ZA SENIORKE:

Za ekipu su nastupali: Saulić Aleksandra, Alijević Tina, Radaković Nikolina, Teodora Subanović plasman ekipa: 1. 8.mart – Irig sa 658 bodova, 2. KDT Spartak sa 647 bodova