U RPK predstavljena medijacija u oblasti privrede

U Velikoj sali RPK održan je skup na temu „Mirno rešavanje sukoba u privredi“. Tim povodom predstavljena je medijacija u privrednim sporovima, a navedeni su i primeri iz prakse.

Iz RPK napominju da je skup organizovan sa ciljem da se privrednici iz našeg regiona informišu o tome šta je medijacija, da se upute u mogućnosti primene ovog postupka u praksi, kao i troškove samog postupka.

Medijacija, kao jedan vid vansudskog načina rešavanja sporova, naročito je pogodna u oblasti privrede. U toku postupka stranke u sporu, uz pomoć medijatora, dolaze do zajednički prihvatljivog rešenja.

Medijacija je naročito pogodna u radnim sporovima, sporovima između isporučilaca i dobavljača, kao i sporovima unutar firmi. Veliki procenat privrednih sporova u svetu rešava se kroz ovaj postupak, rečeno je na skupu u RPK.