U RPK predstavljen program EBRD- „Žene u biznisu“

U prostorijama RPK održan je skup namenjen unapređenju poslovanja malih i srednjih preduzeća uz primenu dijagnostičkog alata Business Lens. Seminar su organizovali Evropska banka za obnovu i razvoj i Frankfurtska škola za finansije i menadžment. Ciljna grupa su bile žene vlasnice i direktorke kompanija.

Na seminaru su, ženama koje zauzimaju rukovodeće pozicije u privrednim društvima, predstavljene finansijske, ali i savetodavne usluge koje nudi Evropska banka za obnovu i razvoj. Iz RPK poručuju da u našem regionu posluju izuzetno uspešne žene koje zauzimaju visoke pozicije u preduzećima.

Evropska banka za obnovu i razvoj, pored toga što investira u velike projekte, pruža finansijsku i savetodavnu pomoć malim i srednjim preduzećima. Na današnjem seminaru promivasan je neprofitni sektor, odnosno sektor koji podržava preduzeća kroz poslovno savetovanje, jer je za konkurentnost pored finansija izuzetno bitan i sam pristup znanju, rečeno je na seminaru.

Iz Evropske banke objašnjavaju da sva preduzeća koja su podržali, a kojima upravljaju žene imaju manji procenat otkazanih i neuspešnih projekata u odnosu na preduzeća kojima upravljaju muškarci.