U RPK održan edukativni skup o turizmu

Privrednici koji se bave turizmom iz našeg regiona veoma su agilni u praćenju konkursa i javnih poziva, rečeno je na edukativnom skupu u Regionalnoj privrednoj komori. Cilj ovog skupa bio je bolje upoznavanje članica sa zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti turizma, kao i informisanje o konkursima za subvencije i kredite za unapređenje turizma.

Subvencije iz oblasti turizma namenjene su pre svega javnim preduzećima, do kredite mogu da koriste privredni subjekti. Iz Privredne komore Srbije navode da je za dobijanje sredstava neophodno ispuniti sve uslove konkursa, te da su privrednici dobro informisani o mogućnostima za dobijanje sredstava.

Ljudi koji se bave turizmom veoma su upućeni i prate konkurse koje oglašava Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Takođe, turistički delatnici sa ovog područja uredno prate i konkurse koje objavljuje Pokrajinski sekretarijat za privredu. Iz RPK navode da su mnoga privredna društva iz ovog regiona dobijala redstva za razvoj turizma.

Na skupu se govorilo i o Zakonu o izmenama i dopunama zakona o turizmu, koji se primenjuje od 2015., međutim iz Privredne komore navode da još uvek postoje određene nejasnoće koje je neophodno pojasniti, kako bi ovaj Zakon u potpunosti zaživeo.