U prvi razred osnovne škole na teritoriji lokalne samouprave Subotica do sada je upisano 1 160 đaka

U prvi razred osnovne škole na teritoriji lokalne samouprave Subotica do sada je upisano 1 160 đaka, što je za 61 manje u odnosu na prošlu godinu. Od tog broja 908 đaka će nastavu pohađati na srpskom nastavnom jeziku, 235 na mađarskom, a 17 na hrvatskom. Dok je broj đaka koji će nastavu slušati na srpskom isti kao prošle godine, u subotičkim osnovnim školama u odeljenjima na mađarskom biće 52 prvaka manje, a na hrvatskom 9 manje u odnosu na prošlu školu godinu. Ipak, upis đaka je još uvek u toku, te su moguće izmene.