U Politehničkoj školi takmičenje u preduzetništvu

U Politehničkoj školi održano je takmičenje u preduzetništvu. Na takmičenju je učestvovalo devet četvoročlanih ekipa, a đaci su imali tri sata da izrade biznis planove koje je ocenjivao stručni žiri. Osnovni cilj takmičenja je podizanje nivoa preduzetničkog duha.

Takmičari ističu kako im je bilo veoma zanimljivo dok su izrađivali biznis planove. Ovakva takmičenja smatraju korisnim, pre svega zbog mogućnosti sticanja znanja koje će im, kako kažu, veoma koristiti u profesionalnom životu i karijeri.

Takmičenje u preduzetništvu organizovano je u sklopu obeležavanja Dana škole, a na inicijativu tima za karijerno vođenje. Osnovni zadatak tima za karijerno vođenje jeste rad na podizanju preduzetničkog duha kod učenika.

Iz škole navode kako oni školuju đake na područjima rada geodezija i građevinarstvo, šumarstvo i obrada drveta, grafičarstvo i kultura, umetnost i javno informisanje, te dodaju da je od neprocenjivog značaja za njihove buduće karijere, upravo rad na razvijanju preduzetničkog duha.