U petak RILIAM workshop na VTŠ-u

U prostorijama Visoke tehničke škole strukovnih studija u petak od 10 časova biće održan RILIAM workshop. U okviru workshopa biće održana serija predavanja na srpskom jeziku sa prikazom primera iz prakse u oblasti savremene industrijske robotike i automatizacije.Radionica je deo prekograničnog IPA projekta Mađarska-Srbija “Regionalna inovaciona laboratorija za industrijsku automatizaciju i mehatroniku -RILIAM” koji realizuju Tehnički fakultet Univerziteta u Segedinu i Regionalna privredna komora iz Mađarske, a u Srbiji Biznis inkubator Subotica i Visoka tehnička škola strukovnih studija kao vodeći partner.