U Hali sportova održan je inkluzivni džudo trening

U Hali sportova, danas, je održan inkluzivni džudo trening.

Tim povodom u Suboticu su došli gosti iz Sombora, koji su prezentovali projekat koji ima za cilj uključenje osoba sa invalididtetom i smetnjama u razvoju u ovaj sport. Džudo savez Srbije jedan je od retkih sportskih saveza u našoj zemlji, gde je, pored komisije za zdravorazvojnu decu, otvorena i komisija za podršku osobama sa invaliditetom. To je dokaz više da bavljenje sportom predstavlja jedan od najefikasnijih načina socijalnog druženja i komunikacije među svim populacijama ljudskog društva.