U Hajdukovu održan sastanak o nastavku NIS-ovih istraživanja na lokalitetu Palić

U prostorijama Mesne zajednice Hajdukovo juče je održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Naftne industrije Srbije, sekretari i članovi Saveta mesnih zajednica Palić, Hajdukovo i Šupljak, sa ciljem blagovremenog informisanja građana o nastavku istraživanja na lokalitetu Palić.

Kako se navodi u saopštenju Službe za skupštinske poslove, sastanak je sazvao dr Balint Pastor, narodni poslanik i predsednik Skupštine grada, a sastanku je prisustvovao i Imre Kern, zamenik gradonačelnika, koji je sa dr Pastorom tokom proteklih meseci u više navrata kontaktirao rukovodstvo kompanije NIS, kako bi se postigao dogovor da se građanima ovog područja izađe u susret i objasne ciljevi, okolnosti i uslovi radova koji se izvode u blizini njihovih naselja.   NIS se odazvao pozivu i predstavio obim i dinamiku istražnih radova. Navedeno je da bi, u trenutku kada je kriza u vezi sa gasom kao energentom sve više izražena, bilo od opšteg interesa da se obezbede uslovi za istraživanje gasa na ovom prostoru, a potom i uslovi za privođenje gasa komercijalnoj proizvodnji.

Tako će u cilju nastavka istraživanja i povećanja resursne baze, NIS sprovesti dodatna ispitivanja u četiri istražne bušotine, koje se nalaze u eksploatacionom polju na lokalitetu Palić (jedna bušotina), odnosno na istražnom prostoru (tri bušotine). Radovi će početi od polovine januara 2022. godine, a izvodiće se na osnovu svih potrebnih odobrenja izdatih od strane Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Planirano je da se prvi rezultati u ovoj fazi istraživanja obezbede kroz ispitivanje gasnih intervala u ove četiri bušotine, u kratkoročnom periodu (10-15 dana po bušotini), uz poštovanje zakonskih okvira vezanih za geološka istraživanja i zaštitu životne sredine pri geološkim istraživanjima nafte i gasa.

Kao društveno odgovorna kompanija, NIS dugi niz godina finansira projekte u oblasti obrazovanja i vaspitanja, te će, nastavljajući tu tradiciju, finansirati izgradnju dečjih igrališta na Paliću i Hajdukovu, nakon čega će uslediti drugi projekti za čiju će realizaciju ova kompanija, na osnovu dogovora, opredeliti sredstva.