U Gradskom muzeju u toku restauracija slike iz 1751. godine

Kapitalno delo baroknog slikara Paulusa Antonijusa Sensera “Čudotvorno umnožavanje hleba” iz 1751. godine, na proleće će zasijati punim sjajem. Ovo delo trenutno se restaurira u Gradskom muzeju, a sredinom aprila biće prikazano na izložbi posvećenoj ovom baroknom slikaru.

Slika prikazuje scenu iz Novog zaveta kada Isus Hrist sa 5 hlebova i 2 ribe nahrani više hiljada ljudi. Ovo Senserovo delo stajalo je 70 godina na tavanu pečujske Biskupije. U Gradski muzej Subotica dopremljeno je u novembru prošle godine, kada je započet rad na njenoj restauraciji.

Slika je dugacka oko 6, a visoka oko 3 metra, sačinjena je od 3 vodoravna platna. Pre 120 godina nepoznati pečujski slikar je uradio restauraciju ovog dela, pa je pored deformiteta slike koji je nastao usled činjenice da je bila urolana 7 decenija, trebalo ukloniti i slojeve boje nastale prethodnom restauracijom.

Senserovo “Čudotvorno umnožavanje hleba” biće prikazano na izložbi u subotičkom Gradskom muzeju u aprilu, zajedno sa drugim Senserovim delima iz Bosne, Hrvatske i Mađarske. Nakon Subotice, izložba će biti prikazana i u Pečuju, posle čega će slika biti vraćena na originalno mesto, u svečanu salu današnje Gimnazije u Pečuju.

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime