U Domu učenika srednjih škola popunjena sva mesta

U Domu učenika srednjih škola popunjeno je svih 464 mesta sa kojima ovaj najveći Dom na teritoriji Pokrajine raspolaže. U ovoj godini popločani su hodnici ove ustanove čime su dodatno poboljšani uslovi smeštaja đaka.

I u novoj školskoj godini u Domu učenika srednjih škola Subotica popunjena su sva raspoloživa mesta. Primljenih 464 učenika koji su sa teritorije cele Vojvodine došli na školovanje u jednu od 8 subotičkih srednjih škola, raspoređeno je u 120 soba. Po rečima direktora ove vaspitno-obrazovne ustanove, Roberta Đivanovića, ove godine bilo je više zainteresovanih đaka za smeštaj u odnosu na broj raspoloživih mesta.

Kako bi đaci koji pohađaju neku od srednjih škola van mesta stalnog boravka vreme van školskih klupa provodili u najboljim mogućim uslovima, u Domu učenika srednjih škola Subotica konstantno se ulaže, kako u rad sa učenicima, tako i u obnovu prostora u kom deca borave. Tokom ove godine rađeno je na popločavaju.

U Domu učenika srednjih škola Subotica ističu da neguju dobar odnos sa roditeljima, ali i sa školama koje njihovi đaci pohađaju kako bi u svakom trenutku bili u toku kako sa ocenama tako i sa ponašanjem đaka koji su smešteni u ovaj Dom. Jedna od specifičnosti ove vaspitno-obrazovne ustanove je i veliki broj vannastavnih aktivnosti iz raznih oblasti, poput: plesa, glume, muzike i sporta.