U decembru podneto 840 zahteva PIO fondu

U subotičkoj filijali PIO fonda tokom decembra podneto je 840 zateva, od kojih 166 za starosnu penziju. Od 1. januara važe novi uslovi, pa tako žene u starosnu penziju mogu otići tek sa 61 godinom i 6 meseci i minimum 15 godina radnog staža.

Zbog podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na penziju u Filijalu PIO Fonda došla je i naša sugrađanka, Milena Šujica. Milena kaže da želi da podnese zatev za ostvarivanje prava na prevremenu penziju, ali da joj podaci o godinama radnog staža nisu identični, te da je došla da vidi da li ispunjava uslove.

Od 840 podnetih zahteva tokom decembra, bilo je 166 zahteva za starosnu penziju, od kojih su 83 nova zahteva. Granica za odlazak u starosnu penziju je od ove godine pomerena za 6 meseci za žene, dook će muškarci u penziju po istim uslovima kao i prošle godine. Do pomeranja starosne granice ali i radnog staža je došlo i kod ostvarivanja prava na prevremenu penziju.

Na teritoriji koju pokriva Filijala Subotica ima 33 415 penzionera. Prosečna penzija iznosi 24 773 dinara, a najveći procenat penzionera 35,79 odsto pripada grupi penzija od 26 317 do 45 847 dinara.

Ivana_pio_fond.Still003