U budžetu grada za ovu godinu 332 miliona dinara opredeljeno je za program socijalne i dečije zaštite

U budžetu grada za ovu godinu 332 miliona dinara opredeljeno je za program socijalne i dečije zaštite, što je na nivou prethodnih godina. Grad nije umanjio novčana davanja i pomoć najugroženijim Subotičanima u 2021. godini.

Najviše novca iz sredstava opredeljnih za socijalnu zaštitu, grad izdvaja za novčana davanja koja se realizuju kroz Centar za socijalni rad. Za ova davanja, koja čine: jednokratna pomoć, pomoć u vidu izuzetnih interventnih pomoći i pomoć u vidu ogreva za najugroženije sugrađane grad je opredelio 13,3 miliona dinara.

Za programe koje realizuje Gradska organizacija Crvenog krsta obezbeđena su sredtstva u visini od 39,7 miliona dinara što je za oko 4 miliona dinara više u odnosu na prošlu godinu kada je iz budžeta za istu namenu bilo izdvojeno 35,7 miliona. Crveni krst Subotice i ove godine realizuje program Narodne kuhinje za 1200 korisnika, a sprovode i program Prihvatilišta za najugroženije sugrađane za čije funkcionisanje je za ovu godinu opredeljeno 500.000 dinara.

Za organizacije i udruženja iz oblasti društveno-humanitarnog rada ovogodišnjim budžetom predviđeno je 9,4 miliona dinara za konkurse, dok je za uslugu Pomoć i nega u kući opredeljeno 400.000 dinara više u odnosu na prethodnu godinu kada je za ovaj konkurs opredeljeno 4 miliona i 85.000 dinara.Za ishranu učenika iz socijalno ugroženih porodica u budžetu je predviđeno 3,8 miliona dinara.