U 2019.godini zaključeno je 597 brakova na teritoriji grada Subotice

U 2019.godini zaključeno je 597 brakova na teritoriji grada Subotice, što je za 100 manje u odnosu na 2018.godinu. U ovoj godini do sada je obavljeno 21 venčanje, što je prosečan broj za januar, ističu iz Matične službe. Kao i ranijih godina najpopularniji meseci za zaključivanje braka su maj, avgust i septembar, a prema dosadašnjim izabranim datumima, to ostaje isto i ove godine. U toku prošle godine u našem gradu sklopljeno je 597 brakova, a kada je reč o prijavi venčanja, mladenci treba da ponesu lične karte, te da znaju željeni datum kako bi se obezbedio termin. Par takođe odlučuje na kom jeziku će biti održano venčanje, u Subotici je to na srpskom, mađarskom ili hrvatskom jeziku, kao i kombinacija srpskog i mađarskog, te se takođe izjašnjavaju o prezimenu koje će se koristiti po zaključenju braka. Svi oni koji zaključe brakove u inostranstvu, sa svojim važećim ličnim kartama i sa venčanim listom, koji u zavisnosti od države mora biti overen, moraju da se upišu i kod nas, kažu iz Matične službe. Stranci koji žele da zaključe brak sa našim državljanima u Subotici, pored lične karte ili pasoša, treba da ponesu određene dokumente, koji se razlikuju od države do države, te je potrebno da se prethodno dobro informišu. Od ukupnog broja 47 brakova sklopljeno je između naših državljana sa licima iz drugih zemalja. Venčanja se i dalje obavljaju samo sredom, subotom i nedeljom. Sredom se venčanja obavljaju u Maloj sali, subotom u Maloj sali, Velikoj većnici i na terenu, dok je nedeljom to u Velikoj većnici i na terenu.