U 2019.godini Subotica i Palić beleže rekordan broj poseta

U 2019.godini Subotica i Palić prema zvaničnim podacima, beleže rekordan broj poseta turista kao i broj ostvarenih noćenja. Rekordan broj turista posetio je naš grad i Palić u toku protekle godine, te se tako beleži značajan porast broja noćenja i dolazaka. Kada je reč o Subotici beleži se rast od 5,2 % za dolaske, a 7,7% za noćenja, dok je na Paliću ostvaren porast od 11,2% za dolaske a 22,6 % za noćenja. Turistička sezona na Paliću je od proleća pa do kraja jeseni, dok je situacija u gradu nešto drugačija, turisti najviše dolaze sa početkom proleća i u kasnu jesen, kao i oko novogodišnjih praznika. Kada je reč o strukturi gostiju na Palić više dolaze domaći turisti, a u gradu je podjednak broj kako stranih tako i domaćih posetilaca. U decembru mesecu za 2019. godinu ostvareno je za 10% više poseta i noćenja na Paliću i Subotici, u odnosu na isti mesec u 2018.godini.