U 2019. godini, do sada četrnaestoro dece ostvarilo pravo na pomoć iz Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine

Pravo na pomoć u ovoj godini od Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine Grada Subotice do sada je ostvarilo četrnaestoro dece, dok je tokom 2018. godine Fondaciji podneto ukupno 24 molbe za dvanaestoro dece koja su i ostvarila pravo na pomoć.

Po rečima člana Gradskog veća zaduženog za oblast socijalne zaštite i zdravstva, Ilije Đukanovića, iz godine u godinu su namene za koje se pomoć traži od Fondacije, slične. Najveći broj zahteva se odnosi na nabavku higijenskog materijala i lekova.

Prosečna starost deteta kome je neophodna pomoć je 11 godina, a u najvećem broju slučajeva radi se o deci iz porodica sa jednim detetom, u kojima je zaposlen samo jedan roditelj. Pravo na sredstva iz Fondacije može da ostvari dete do navršenih 18 godina života sa teritorije našeg grada koje ispunjava i ostale kriterijume po kojima Fondacija dodeljuje sredstva. Po prijemu zahteva u kratkom roku zaseda Upravni odbor Fondacije i ubrzo po analizi zahteva donosi se rešenje o kojem se podnosilac molbe obaveštava pismenim ili usmenim putem.

U budžetu grada u ovoj godini opredeljeno je 2,96 miliona dinara za rad Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine , dok su tokom prošle godine ta sredstva iznosila 1,95 miliona dinara. Fondacija je počela sa radom 2005. godine.