U 2016. godini 57 osoba identifikovano kao žrtve trgovine ljudima

Više od polovine žrtava trgovine ljudima su tokom 2016. godine bila deca, stoji u izveštaju Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Trgovina ljudima spada u jednu od najprofitabilnijih kriminalnih pojava, upozorava osnivač Fondacije „Tijana Jurić“ Igor Jurić i dodaje da Srbija mora biti posebno oprezna jer je u pitanju zemlja iz koje potiču žrtve, kao i tranzitna zemlja. Iz Crvenog krsta navode da je edukacija dobar vid prevencije, te da je neophodno raditi na edukaciji dece koja spadaju u najugroženiju kategoriju stanovništva.

Putem programa pod nazivom „Stop trgovini ljudima“ Fondacija „Tijana Jurić“ intentivno edukuje građane o pojmu trgovine ljudima, o seksualnoj i radnoj eksploataciji, kao i o prinudnim brakovima i prosjačenju. Jedan od strateških ciljeva Fondacije jeste da se ovaj program razvija i raste.

Borba protiv tgovine ljudima jeste jedna od osnovnih programskih aktivnosti i Crvenog krsta. Iz Crvenog krsta poručuju da ovaj program sprovode u predškolskim ustanovama, ali i u osnovnim i srednjim školama, jer su ciljna grupa prvenstveno deca.

Prema Izveštaju o trgovini ljudima u Srbiji, koji je istaknut na sajtu Centra za zaštitu žrtava tgovine ljudima, u 2016. godini Centar je postupao po 119 prijava radi identifikacije žrtava trgovine ljudima, od čega je 57 osoba identifikovano kao žrtve trgovine ljudima. Najčešći najčini eksploatacije tokom 2016. godine bili su radna eksploatacija (7 slučajeva), seksualna eksploatacija (31 slučaj) i prinuda na brak (4 slučaja), a kako stoji na sajtu Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, evidentirano je još 11 oblika eksploatacije.