Tri meseca od primene Zakona o dualnom obrazovanju

Tri meseca od početka primene Zakona o dualnom obrazovanju, u prostorijama Otvorenog univerziteta održan je okrugli sto u organizaciji Socijalno ekonomskog saveta grada Subotice na temu “Ka efikasnijem povezivanju stručnog obrazovanja i privrede- dualno obrazovanje”. Na skupu je bilo reči o nedostacima ovog Zakona na čijim se izmenama i dopunama trenutno radi, radi efikasnije implementacije dualnog modela obrazovanja u srednjim stručnim školama.

U Hemijsko-tehnološkoj školi ove školske godine upisana su dva odeljenja po dualnom modelu obrazovanja. Po rečima direktora ove vaspitno-obrazovne ustanove Nikole Matkovića, velike razlike kod realizacije praktične nastave u prethodnom periodu kada se ta nastava odvijala kroz ugovore o praktičnoj nastavi i sada kada se primenjuje Zakon o dualnom obrazovanju, nema, ali je ovaj Zakon do tančina regulisao prava i obaveze svih uključenih strana.

Primena Zakona o dualnom obrazovanju počela je u septembru ove godine, a kako kaže predsednica Sindikata obrazovanja Srbije, Valentina Ilić, ovakvi okrugli stolovi u kojima učestvuju sve strane koje su uključene u proces dualnog obraztovanja jako su bitni kako bi se sagledali eventualni nedostaci i pronašlo rešenje za njih koje će odgovarati svima.

U Subotici je više od 70 firmi uključeno u sistem dualnog obrazovanja u 4 srednje škole sa 7 obrazovnih profila i 240 đaka. Po rečima predstavnika Privredne komore Srbije poslodavci između ostalog predlažu da ih država na određeni način stimuliše ako se opredele da budu uključeni u dualno obrazovanje, kao i da se đaci srazmerno vremenu provedenom na praktičnoj nastavi zadržavaju kod poslodavca nakon završetka školovanja.

Lokalna samouprava ulaže velike napore za stvaranje takvog privrednog ambijenta u kome će se održati svako radno mesto i u kome će se otvarati nova radna mesta, ističe Srđan Samardžić, član Gradskog veća.

Ovo je drugi okrugli sto sa temom dualnog obrazovanja koje je Socijalno ekonomski savet grada Subotice organizovao sa željom okupljanja svih aktera u ovom procesu, kako bi se unapredio model ove vrste obrazovanja.

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime