Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje

Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje će se sprovesti od 7. do 14. juna, na dan sa najpovoljnijom meteorološkom situacijom, u terminu od 19 do 23 časa. Tretman će se vršiti na teritoriji mesnih zajednica Bajnat, Centar 1, 2 i 3, Dudova šuma, Gat, Ker, Kertvaroš, Mali Radanovac, Mali Bajmok, Novi grad, Novo selo, Prozivka, Željezničko naselje i u delu Zorke. Tretman će se vršiti ULV tehnikom sa zemlje, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, koji je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje pet kilometara od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenog preparata traje tri dana, navodi se u saopštenju. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici preduzeća „Oris“ iz Sombora, koje će vršiti tretman. Telefon za sve dodatne informacije je  025/515 50 55.