Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje od 28. maja do 2.juna

Preduzeće „Oris“ iz Sombora, obaveštava građane da će sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u periodu od ponedeljka, 28. maja do 2.juna. Tretman odraslih komaraca sa zemlje će se izvršiti na dan sa povoljnijom meterološkom situacijom u vremenu od 18:00 do 23:00 časa.
Tretman će se vršiti na teritoriji mesnih zajednica Palić (turistička zona i urbana zona) i Aleksandrovo.
Tretman će se vršiti ULV tehnikom sa zemlje, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana, navodi se u saopštenju. Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici preduzeća „Oris”. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.