Tretman suzbijanja komaraca tek od 2. jula

Preduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje najavljen u periodu od 21. juna do 2. jula, zbog nepovoljnih meteoroloških prilika izazvanih visokim temperaturama, biti sproveden u periodu od 2. jula do 9. jula.

Kombinovani tretman odraslih komaraca će se izvršiti u vremenu od 18:00 do 23:00 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha. Preparati su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje tri dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici (www.oris.rs) preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.