Tretman suzbijanja komaraca od utorka

Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje biće sproveden od 10. do 17. avgusta na teritoriji mesnih zajednica Hajdukovo, Bački Vinogradi, Šupljak, Palić, Aleksandrovo, Prozivka, Bajnat i Dudova šuma.

Tretman će se sprovoditi u vremenu od 18 do 23 časa, prvog dana u okviru navedenog termina u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha.

Tretman sa zemlje se radi ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, koji je toksičan za pčele, te se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje pet kilometara od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje tri dana.