Tretman protiv krpelja u periodu od 19. do 30. maja

U periodu od 19. do 30. maja u gradskim i prigradskim mesnim zajednicama biće sproveden tretman protiv krpelja.

Iz nadležnog Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj grada Subotice, objašnjavaju da je, nakon niza neophodnih procedura, Ugovor o javno-privatnom partnerstvu sa preduzećem „Oris“ iz Sombora za obavljanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji Grada Subotice zaključen 10. maja, a da je tri dana nakon toga počelo utvrđivanje brojnosti krpelja, kao i larvi komaraca.

Tretman protiv krpelja sprovodiće se u periodu od 19. do 30. maja u gradskim i prigradskim mesnim zajednicama, a kako su preparati koji se koriste otrovni za pčele, iz nadležnog Sekretarijata apeluju na pčelare da izmeste svoje košnice najmanje pet kilometara od lokacije na kojoj će se suzbijati krpelji, u vremenskom intervalu od 48 sati.