Tretman komaraca od 11-15.jula

Preduzeće „Oris“ iz Sombora, sprovešće tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje od 11. do 15. jula 2021.

Tretman odraslih komaraca će se izvršiti u vremenu od 18:00 do 23:00 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha. Tretman će se vršiti na teritoriji mesnih zajednica Centar 1 i Palić.

Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparati su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici preduzeća „Oris“ iz Sombora: www.oris.rs . Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.