Trenutni budžet FEF „Palić“ iznosi 15 miliona dinara

Jubilarni 25. Festival evropskog filma „Palić“ ove godine biće održan od 14.-20.jula. Trenutno je budžet Festivala 15 miliona dinara, budući da su objavljeni rezultati konkursa Grada Subotice koji je za ovu manifestaciju opredelio 6 miliona dinara, što je 700.000 dinara više nego prošle godine. Od Ministarstva kulture Festival je dobio 9 miliona što je isti iznos kao u proteklih nekoliko godina. U narednim danima očekuju se rezultati konkursa na nivou Pokrajine, kao i rezultati konkursa Media programa „Kreativna Evropa“.