Trajković: Crveni krst svakodnevno brine o siromašnima

Jedan od osnovnih ciljeva Crvenog krsta jeste rad na ublažavanju posledica siromaštva i zadovoljavanje osnovnih potreba socijalno ugroženog stanovništva, poručuje sekretar Crvenog krsta dr Siniša Trajković na Međurodni dan siromašnih. Takođe dodaje da ova organizacija, u saradnji sa lokalnom samoupravom, Centrom za socijalni rad i donatorima o najugroženijim stanovnicima brine kroz niz programa i akcija.

Narodna kuhinja u Subotici jedna je od najstarijih u našoj zemlji, a radi od 1993. godine, u jednom periodu u Narodnoj kuhinji pripremano je preko 3000 obroka dnevno, a današnje finansijske mogućnosti dozvoljavaju 1100 korisnika sa jednim kuvanim obrokom. Program Narodne kuhinje funkcioniše zahvaljujući sredstvima lokalne samouprave, Crvenog krsta Srbije i zahvaljujući donatorima, podseća sekretar Crvenog krsta dr Siniša Trajković.

Pored Narodne kuhinje jedan od stalnih programa Crvenog krsta za pomoć naugroženijima jeste i program podele paketa hrane i sredstava za higijenu. Iz Crvenog krsta navode da će ove godine oko 2000 ljudi, uz potvrdu Centra za socijalni rad, dobiti pakete čija podela počinje u oktobru na Međunarodni dan hrane.

I ove zime radilo je Prihvatilište za beskućnike, i to rekordnih 40 dana, a usluge je koristilo 35 ljudi. U sklopu Crvenog krsta funkcioniše i program podele garderobe, u toku prethodne godine podeljeno je 18 t garderobe, a u samo prvih 6 meseci ove godine podeljeno preko 14 t polovne garderobe. Iz Crvenog krsta podsećaju da postoji i poseban program brige o deci, te da su zahvaljujući ovom programu ove godine u Baošićima letovala deca iz hraniteljskih porodica kao i deca korisnici Narodne kuhinje, a zahvaljujući akciji „Solidarnost na delu“ obezbeđena su sredstva za oporavak socijalno ugrožene školske dece u kampu u Bačkoj Palanci.