Tokom prvomajskih praznika 150 intervencija na terenu hitne pomoći

 

Tokom prvomajskih praznika Služba za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja imala je 150 intervencija na terenu u gradu i punktovima Bajmok i Čantavir. Najveći broj interervencija obavljen je u kućnim uslovima, pregledom pacijenata koji boluju od hroničnih bolesti kod kojih je došlo do pogoršanja. Javljali su se i pacijenti koji su imali tegobe od strane kardiovaskularnog sistema od kojih je veći broj upućen na dalji hospitalni tretman a ni jedan pacijent nije transportovan na IKVBV zbog akutnog infarkta miokarda. Tokom praznika na Paliću je svaki dan dežurala po jedna lekarska ekipa. Pomoć je zatražilo 20 pacijenata, od toga 5 dece, najčešće zbog pojave alergijskih reakcija. Pet pacijenata je upućeno na dalji tretman u Opštu bolnicu. U ambulanti SHMP je tokom praznika pregledano oko 370 pacijenata. Veliki broj pacijenata se javio zbog infekcija gornjih respiratornih puteva, kao i lakših povreda ekstremiteta a nekoliko pacijenata se javilo zbog uboda krpelja.