Tim kardiologa Opšte bolnice izveo dva kompikovana zahvata ugradnje posebnih pejsmejkera

Tim kardiologa Opšte bolnice na čelu sa prof.dr Goranom Milašinovićem, direktorom Pejsmejker centra Srbije izvršio je danas dve kompleksne operacije ugradnje pejsmejkera-defibrilatore kod dva teška pacijenta sa poremećajem srčanog ritma. Saradnja sa prof. Milašinovićem će biti nastavljena, te će u narednom periodu svi pacijenti sa poremećajem sprovođenja srčanog impulsa iz Severnobačkog okruga biti lečeni u subotičkoj Opštoj bolnici.

Ugradnja električnog aparata za stimulaciju neophodna je kod pacijenata kod kojih zbog poremećaja srčanog ritma postoji rizik od iznenadne srčane smrti. Iako se na godišnjem nivou u subotičkoj Opštoj bolnici ugradi oko 80 pejsmejkera, operacije do sada nisu rađene kod pacijenata sa dokazanom aritmijom jer takve intervencije zahtevaju posebno znanje iz elektrofiziologije. Zahvaljujući podršci prof.dr Gorana Milašinovića, direktora Pejksmejker centra Kliničkog centra Srbije i ta prepreka je savladana te je tim kardiologa Opšte bolnice na čelu sa direktorom dr Slobodanom Pušakrom danas je izveo dve izuzetno kompikovane operacije ugradnje pejsmejkera-defibrilatora kod veoma teških srčanih bolesnika.

Saradnja sa profesorom Milašinovićem će biti nastavljena, te će svi pacijenti sa poremećajem srčanog ritma iz Severnobačkog okruga biti zbrinuti u subotičkoj Opštoj bolnici.

Opšta bolnica Subotica ima dugu tradiciju iz ove oblasti kardiohirurgije i danas je jedan od 18 pejsmejker centara u našoj zemlji. Zahvaljujući edukovanom kadru, saradnji sa stručnjacima Pejsmejker centra Srbije i dobrim uslovima, Opšta bolnica bi prema rečima prof. Milašinovića u naredne dve, tri godine mogla da postane jedan od najboljih centara u našoj zemlji u ovoj oblasti.