Testiranje zrelosti deteta za polazak u školu

U toku je zakazivanje termina za testiranje zrelosti deteta za polazak u školu koji će proći svi predškolci pre upisa u prvi razred osnovne škole. Stručnjaci ističu da roditelji ne treba da pripremaju decu za ovo testiranje koje pokazuje isključivo zrelost deteta za polazak u školu, a ne i njegovu inteligenciju ili znanje.

Postoji više varijanti standardizovanih psiholoških testova za procenu zrelosti deteta za polazak u školu, a od stručnih saradnika u školama zavisi koja vrsta će se koristiti. Ono što je najvažnije, ističu stručnjaci, je da je u pitanju test sposobnosti, a ne test znanja ili inteligencije, te ističu da roditelji ne treba da se plaše ukoliko njihovo dete ne zna da čita ili piše, jer se od njega to ni ne očekuje pri polasku u školu.

Postoje individualni i grupni testovi, a svaka škola odlučuje koju vrstu testova će koristiti. Grupni testovi koji podrazumevaju da više dece u jednoj učionici u isto vreme polaže test traju do 45 minuta, dok individualni traju između 15-30 minuta. Roditelji ne prisustvuju testiranju, a svoje dete će najbolje pripremiti na ovaj događaj ukoliko mu objasne gde ide i šta se od njega očekuje.

Uvid u rezultate testova zrelosti za polazak deteta u školu imaju jedino zaposleni u stručnoj službi škole, a osim za procenu zrelosti deteta za polazak u školu rezultati testova se koriste i za formiranje odeljenja.