Tehnička škola Ivan Sarić obeležđen dan škole

U Tehničkoj školi ,,Ivan Sarić“ održana je Svečana akademija čime je obeležen Dan škole. Tom prilikom prvi put je dodeljena povelja za najboljeg nastavnika, Tiboru Nemetu, za postignute izuzetne rezultate u vaspitno-obrazovnom radu.

Profesor mašinske struke, Tibor Nemet u Tehničkoj školi radi od 1985. godine, a ističe da je najponosniji na rezultate koje je postigao u toku protekle dve godine u toku koje su učenici kojima je bio mentor osvojili sedamnaest medalja na Republičkom i Pokrajinskom takmičenju i jednu zlatnu medalju u ekipnom takmičenju. Profesor otkriva da mu za tri decenije rada najviše znači što je uspeo da motiviše učenike koji nisu imali ostvaren odličan uspeh, da uprkos tome, postignu izuzetne rezultate.

Učenica Jovana Andžić, kaže da profesor Tibor Nemet predaje programiranje CNC mašina i projektovanje tehnoloških sistema,a da pri tome nije strog. Ovog profesora bije glas da je korektan prema učenicima i da uspeva da im prenese znanje.

Prema rečima direktora škole Ivana Bajića, na osnovu pravilnika o nagrađivanju, komisija i sastav nastavničkog veća dodelili su nagradu za životno delo nastavniku koji je imao poduži spisak doprinosa obrazovno-vaspitnom procesu. U školi ističu da su osim na učenike i profesorski kadar ponosni na uspešno zasvršene radove obnove zapadne fasade, a da ih sledeće godine na jesen očekuje obnova školske zgrade, adaptacija kompletne fasade i sanitarija.

Škola je prvi put počela sa radom 4.novembra 1945.godine. Za Dan škole je izabrana godišnjica prvog leta avionom sopstvene izrade koji je izveo Ivan Sarić po kome škola nosi naziv. Tehnička škola u Subotici je osnovana kao „Mašinski, elektrotehnički i saobraćajni školski centar“ MESŠC, a današnji naziv je dobila 1999. godine.