Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje novi smer u Politehničkoj školi

U Politehničkoj školi đaci će pored ostalih obrazovnih profila, moći da konkurišu i za obrazovni profil tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje. U pitanju je novi, četvorogodišnji obrazovni profil koji je ovoj obrazovnoj ustanovi odobren pre nekoliko dana. Profil se otvara na srpkom jeziku za 30 đaka.

Đaci koji budu upisali obrazovni profil tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje obrazovaće s e po dualnom modelu obrazovanja, što znači da će tokom treće i četvrte godine školovanja stručnu praksu obavljati u firmama. Na taj način đaci se upoznaju sa poslodavcima i time povećavaju šansu za zaposlenje jer su u direktnom kontaktu sa poslodavcima. Učenici koji završe ovaj smer moći će da se bave web dizajnom i elektronskim medijima.

Novi obrazovni profil u Politehničkoj školi, od septembra će moći da pohađa 30 đaka na srpskom nastavnom jeziku. Otvaranje ovog obrazovnog profila pomogli su i IT klaster iz Subotice i Privredna komora. Ovaj obrazovni profil otvara se na području rada hemija, nemetali i grafičarstvo.

Učenici 8.razreda moći će u listu želja koju popunjavaju 29. i 30. juna da unesu i šifru za tehničara za digitalnu grafiku i internet oblikovanje.